ekologq2 | e-blogi.pl
Blog ekologq2
Skup zużytych materiałów eksploatacyjnych 2015-12-08

Karta Przekazania Odpadu – to dokument, który świadczy, że biuro w sposób należyty i właściwy z prawem, pozbyła się odpadu, przekazując go odpowiedniemu podmiotowi. Odpadem nazywamy substancje i obiekty, których właściciel zobligowany jest do pozbycia się. Na świecie obowiązują właściwe formy prawne, które wskazują organowi wytwarzającemu odpad, do określonego postępowania. Wszelka firma, jaka wytwarza odpad zmuszona jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w momencie oddania go do kolejnego posiadacza. Dokument ten jest dowodem potwierdzającym, a jego ścisłe wytyczne są w dodatku nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady podzielone są na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim przypadku wystawiając Kartę przekazania odpadu trzeba pamiętać o wpisaniu do tego pisma nr rejestracyjnego samochodu, w którym transportowane będą odpady niebezpieczne. Transport takich materiałów jest prawnie uregulowana i uznawana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Należy zaznajomić się ze charakterystyką odpadów, gdyż w większości wypadków słowo niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, chemikaliami itp. Jednak materiałem niebezpiecznym, może być chociażby zużyty toner z drukarki. www.puste.info


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]